Нови лекарства

Новополучени лекарства към 11.12.2021 г.

  • FERRUM MAGNETICUM (ferr-ma.) -  9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM, LM;
  • LODESTONE (ferr-ma.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM, LM;
  • MAGNETITE (ferr-ma. ) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM, LM;
  • GLYCERINUM (glyce. ) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • GLYCEROL (glyce.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • GLYCEROLUM (glyce. ) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM.

ПОТЕНЦИРАНИ  ВАКСИНИ ЗА ДЕТОКС:

- АСТРА ЗЕНЕКА – C19A 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ПФАЙЗЕР – C19P 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;