Нови лекарства

Новополучени лекарства към 01.12.2021 г.

  • CALCAREA ACETICA (calc-ac.) -  6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M LM;
  • CADMIUM IODATUM (cadm-i. ) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50, LM;
  • CORYDALIS FORMOSA (cory-f.) -  9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • WILD TURKEY-PEA (cory-f ) – 9CH, 15, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • TURKEY CORN  (cory-f.)  9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • DICENTRA CUCULLARIA ( cory-f. ) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, LM;
  • C19J 2020 VACC (прилага се след поставяне на ваксината на JANSSEN COVID19 за изчистване на станичните реакции, не замества ваксината)  – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH,1M, 10M.

ПОТЕНЦИРАНИ  ВАКСИНИ ЗА ДЕТОКС:

- АСТРА ЗЕНЕКА – C19A 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ПФАЙЗЕР – C19P 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;