Нови лекарства

Новополучени лекарства към 18.03.2023 г.

CORIANDRUM SATIVUM (cori-s.) – 6CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M,10M, LM;
CORIANDER (cori-s.) – 6CH, 9CH, 12CH, 15CH,30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
CILANTO (cori-s.) – 6CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
OXYURANUS MICROLEPIDOTUS (oxyu-m.) -  30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M;
INLAND TAIPAN (oxiu-m.) -  30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M;
TEGENARIA DOMESTICA (tege.) – 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
EUROPEAN HOUSE SPIDER (tege.) – 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M.

Новополучени лекарства към 15.03.2023 г.

 • CHESTNUT   TREE ( RED FLOWER ) (ches-r.) -15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • OCHOTONA  PRINCEPS (ocho.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • AMERICAN  PIKA (ocho.) – 15CH, 30CH, 200CN, 1M, 10M, LM;
 • ROCK  RABBIT ( ocho) -  15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • TEA TREE  OIL ( tea-t.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • MELALEUCA  ALTERNIFOLIA ( tea-t. ) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M,10M, LM;
 • THYMUS  SERPYLLUM ( thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M LM;
 • THYMUS  SERPYLLUMWILD ( thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M 10M, LM;
 • THYME ( thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M,10M , LM;
 • WILD  THYME (thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • CREEPING  THYME ( thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • SERPOLET (thym-s.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • VITAMIN  C ( vit-c.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M LM;
 • L-ASCORBIC  ACID ( vit-c.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;

Новополучени лекарства към 26.01.2023 г.

 • PUERARIA LOBATA (puer-l.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
 • KUDZU (puer-l.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
 • JAPANESE ARROWROOT (puer-l.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M

Новополучени лекарства към 14.01.2023 г.

 • AQUA  HOCHSTEIN (aqua-h.) – 200CH, 1M, 10M, 50M;
 • HOCHSTEIN  AQUA (aqua-h.) – 200CH, 1M, 10M, 50M;
 • BLACK  OPAL  IMMERSION (black-op-i.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M;
 • CANDIDA  PARAPSILOSIS (cand-p.) -6CH, 9CH, 15CH,30CH, 200CH,1M, 10M;
 • EPILOBIUM  PARVIFLORUM (epil-pa.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM;
 • SMALL-FLOWERED  WILLOW  HERB ( epil-pa.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM;
 • IMMUNOGLOBULIN  A (imm-a.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200CH,
 • HUMAN  IMMUNOGLOBULIN  A (imm-a.) – 9CH, 15CH, 30CH, 200;
 • OVA  BRANTA  CANADENSIS ( ova-bc.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • CANADA  GOOSE  EGG (ova -bc.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM;
 • OVA  ANSERA ( ova-bc.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, LM

ПОТЕНЦИРАНИ  ВАКСИНИ ЗА ДЕТОКС:

- АСТРА ЗЕНЕКА – C19A 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ПФАЙЗЕР – C19P 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ЯНСЕН – C19J2020;
- МОДЕРНА -COVID 19 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
Приемат се след ваксиниране със съответната ваксина за детокс на страничничните ефекти от ваксината, не заместват ваксината.