Хомеопатична литература

Кликнете тук за да свалите списъка с хомеопатичната литература

Нови книги към 10.04.2019 г.

  • FROM TREATING  TO  TRANSFORMING, CHОOSE  HOMEOPATHY:  A designer’s  approach for your child (книга за пациенти, която показва трансформирането на детето по време на хомеопатичното лечение) – Динеш Чохан – 20 лв.
  • THE  SCIENTIFICALLY  INTUITIVE  CASE  WITNESSING PROCESS: A  Journey of Three Steps (изкуството на сваляне на случая в 3 стъпки) -  Динеш Чохан – 90 лв.