Нови лекарства

Новополучени лекарства към 28.08.2023 г.

 • DIOSPYRUS  KAKI (CALIFORNIA)  – ( diosp-ca. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM;
 • KAKI  PERSIMMON ( diosp-ca.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM;
 • JAPANESE  PERSIMMON ( diosp-ca.) – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M, CM;
 • HAFNIUM  METALLICUM ( hafn-met.) -  15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
 • HAFNIUM ( hafn-met.) – 15CH, 30CH,200CH, 1M, 10M;
 • HAFNIUM  OXYDATUM (hafn-o.) – 6CH, 9CH,15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
 • HAFNIUM  OXYDE(hafn-o.)  6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M 10M,;
 • FERRUM  SILICATUM ferr-sil.) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M, 50M;
 • IRON  SILICIDE ( ferr-sil. ) – 6CH, 9CH, 15CH, 30CH, 200C, 1M, 10M ,50M;
 • LOLIUM  TEMULENTUM (loli-t.) – 200CH, 1M, LM;
 • DARNEL( loli-t.) – 200CH, 1M,LM;
 • COCKLE( loli-t.) -  200,1M, LM;

ПОТЕНЦИРАНИ  ВАКСИНИ ЗА ДЕТОКС:

- АСТРА ЗЕНЕКА – C19A 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ПФАЙЗЕР – C19P 2020 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
- ЯНСЕН – C19J2020;
- МОДЕРНА -COVID 19 VACC. – 15CH, 30CH, 200CH, 1M, 10M;
Приемат се след ваксиниране със съответната ваксина за детокс на страничничните ефекти от ваксината, не заместват ваксината.